Jaarverslag 2013 Print

> Doesburg

De gemeente Doesburg heeft in 2013 een grote sprong gemaakt in het scheiden van afval. Terwijl inwoners 8 procent minder afval aanboden, steeg het scheidingspercentage met 12 procentpunt.

Ontwikkeling afvalbeheer

In 2013 is Doesburg overgestapt op een andere manier van inzamelen. Huishoudens, behalve die in de binnenstad, hebben in plaats van een duobak een aparte groene en grijze container gekregen. Op vrijwillige basis konden Doesburgers ook voor een aparte container voor kunststof verpakkingen kiezen. De containers worden vanaf 2013 in een driewekelijkse cyclus geleegd. In de binnenstad brengen huishoudens hun restafval weg naar ondergrondse containers, terwijl gft, kunststof verpakkingen en papier aan huis worden opgehaald.

Hoeveelheid afval

Doesburgers leverden in 2013 met gemiddeld 420 kilo, 8 procent minder afval aan. Het ongescheiden afval daalde sterk, met 32 procent. Het gescheiden ingeleverde afval nam daarentegen met 13 procent toe. Gft liet een toename zien, maar de toename met 42 procent van het kunststof verpakkingsmateriaal is het opvallendst.De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner in Doesburg afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

Door invoering van het nieuwe inzamelsysteem is de trend van dalende afvalscheiding in de gemeente Doesburg in één klap omgezet naar een scheidingspercentage dat met 64 procent tipt aan de landelijke doelstelling voor 2015.Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat inwoners van Doesburg scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil daalde gemiddeld in 2013 met 70 kilo per inwoner naar 151 kilo, vrijwel op het beleidsdoel dat gesteld is van 150 kilo per inwoner. Het restafval daalde met 35 procent tot 113 kilo per inwoner. Dat kan nog verder dalen; ruim 70 procent van het restafval bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval (113 kg) van een inwoner van Doesburg in 2013.