Jaarverslag 2013 Print

> Deventer

2013 vormt een kentering in de inzamelresultaten bij de gemeente Deventer. Door de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval sterk gedaald en zijn de gescheiden aangeboden stromen toegenomen. 

Ontwikkeling afvalbeheer

Inwoners van Deventer betalen sinds 2013 een afvalstoffenheffing op basis van het aangeboden volume en frequentie. Eind 2012 kregen de Deventenaren op vrijwillige basis een derde container (voor kunststof verpakkingen) aangeboden, die massaal in gebruik is genomen. Inwoners kunnen herbruikbaar afval wegbrengen naar een tijdelijke milieustraat voor gratis stromen, die is ingericht aan de Duurstedeweg. In 2013 deed de gemeente ook mee aan een proef met het gescheiden inzamelen van drankenkartons.

Hoeveelheid afval

In 2013 boden de inwoners van Deventer gemiddeld 399 kilo afval aan Circulus aan; 18 procent minder dan het jaar ervoor. Het ongescheiden afval nam met 41 procent af, de hoeveelheid gescheiden aangeboden stromen steeg met 1 procent. Vooral kunststof verpakkingsmateriaal is het afgelopen jaar aanzienlijk meer aangeboden. Ook gft en papier en karton lieten een toename zien.

 

De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van Deventer, afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

Met de invoering van diftar in Deventer is het restafval sterk gedaald en zijn de aangeboden gescheiden stromen toegenomen. Dat geeft een spectaculaire stijging van het scheidingspercentage naar 68 procent. Daarmee heeft Deventer de landelijke doelstelling voor 2015 al in 2013 overtroffen.
 


Ontwikkeling scheidingspercentage, h
et deel van het afval dat inwoners van Deventer scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

De hoeveelheid restafval inclusief grofvuil is maar liefst met 41 procent afgenomen tot 129 kilo per inwoner. Het beleidsdoel van maximaal 150 kilo in 2014 is daarmee al ruim gehaald. Het restafval exclusief grofvuil (114 kilo) bestaat nog voor 69 procent uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval (114 kg) van een inwoner van Deventer in 2013.