Jaarverslag 2013 Print

> Bronckhorst

De hoeveelheid afval in Bronckhorst is in 2013 spectaculair gedaald door de overgang naar een afvalstoffenheffing gebaseerd op aanbod. De scheiding van afval is even spectaculair toegenomen.

Ontwikkeling afvalbeheer

Vanaf januari 2013 is de gemeente Bronckhorst voor de afvalstoffenheffing overgegaan op diftar, waarbij het volume en de frequentie waarmee afval wordt aangeboden bepalend is voor de hoogte van het tarief. In 2013 nam de gemeente ook deel aan een proef met de inzameling van drankpakken.

Hoeveelheid afval

Bronckhorsters leverden in 2013 gemiddeld 389 kilo afval in, een afname van 21 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Restafval en gft namen sterk af terwijl andere, gescheiden ingenomen afvalstromen toenamen. De opvallendste daarvan was het kunststof verpakkingsmateriaal, dat met 20 kilo per inwoner met 63 procent toenam.De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner van de gemeente Bronckhorst in 2013, afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

Het scheidingspercentage in de gemeente Bronckhorst is van de toch al hoge 63 procent in 2012 gestegen naar 72 procent in 2013. Daarmee overtreffen de inwoners ruim de nationale scheidingsdoelstelling van 65 procent die voor 2015 is gesteld. De forse toename van de afvalscheiding is het gevolg van een sterke afname van het restafval.Ontwikkeling scheidingspercentage, het deel van het afval dat inwoners van Bronckhorst scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding. (Gegevens van voor de herindeling tot de gemeente Bronckhorst zijn gebaseerd op de resultaten van de fusiegemeenten).

Restafval

Door de invoering van diftar nam de hoeveelheid restafval inclusief grofvuil in 2013 met 41 procent af, van 184 tot 108 kilo per inwoner. De gemeente heeft als doel in 2015 een niveau van 150 kilo per inwoner te bereiken. Dat doel is in 2013 dus al ver overtroffen. Er is nog een verdere vermindering mogelijk, omdat het restafval zonder grofvuil nog driekwart aan materiaal bevat dat nog uitstekend hergebruikt kan worden.


Gemiddelde samenstelling van het restafval (108 kilo) van een inwoner van Bronckhorst in 2013.