Jaarverslag 2013 Print

> Apeldoorn

De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid afval in Apeldoorn sterk gedaald en de scheiding in her te gebruiken stromen toegenomen. Ook in 2013 zette deze trend zich voort. 

Ontwikkeling afvalbeheer

Apeldoorn is bezig om de inzameling verder te optimaliseren. Daarvoor zijn in 2013 proeven uitgevoerd met gespiegeld inzamelen en het scheiden van drankenkartons. Ook zijn twee systemen voor kunststof getest.

Hoeveelheid afval

In 2013 boden de inwoners van Apeldoorn gemiddeld 437 kilo afval aan Circulus aan. Dat is de kleinste hoeveelheid sinds 2004 en 3 procent minder dan in 2012. Vergeleken met vorig jaar zijn er geen opvallend grote veranderingen in de ingeleverde afvalstromen. In tien jaar is de ingezamelde hoeveelheid met 16 procent gedaald, vooral door de invoering van diftar.Apeldoorn 2013. De gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner, afgezet tegen het landelijk gemiddelde ().

Gescheiden afval

Restafval en grofvuil maken 37 procent van het ingeleverde afval uit. Daarmee is in 2013 het scheidingspercentage met een procentpunt gestegen naar 63 procent. De nationale doelstelling voor 2015 van 65 procent blijft daarmee in zicht. De stijging van het scheidingspercentage in de afgelopen jaren is mede te danken aan de invoering van het nultarief voor gft in 2009 en de start in datzelfde jaar van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Plastic vormt inmiddels ook een omvangrijke stroom voor hergebruik. Het lukt de inwoners van Apeldoorn steeds beter om waardevolle stromen te behouden.Ontwikkeling van het scheidingspercentage, het deel van het afval dat inwoners van Apeldoorn scheiden. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

Restafval

Voor het zevende opeenvolgende jaar is de hoeveelheid restafval inclusief grofvuil afgenomen. In 2013 bedroeg de daling 5 procent, tot 163 kilo per inwoner. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, wordt het beleidsdoel van 150 kilo in 2015 gehaald. Het restafval exclusief grofvuil (145 kilo) bestaat nog voor bijna 75 procent uit materiaal dat hergebruikt kan worden als het gescheiden aangeboden zou worden.Gemiddelde samenstelling van het restafval exclusief grofvuil van een inwoner van Apeldoorn in 2013.