Jaarverslag 2013 Print

> Resultaten afvalinzameling

Restafval en grofvuil

De ongescheiden aangebrachte afvalstromen, het betreft hier restafval en grofvuil, namen in 2013 sterk af met 21 procent naar gemiddeld 154 kilo per inwoner. Ook hiervoor is de gewijzigde afvalstoffenheffing bij een aantal gemeenten als belangrijkste oorzaak aan te wijzen. De afgelopen tien jaar zijn de niet-herbruikbare stromen met ruim 100 kilo per inwoner afgenomen. Het regionale doel is gemiddeld 150 kilo onbruikbare reststromen in 2015. Dat is in 2013 al bijna bereikt.
  

De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner (–).

 

Het verschil tussen de gemeenten in de regio met de minste en de meeste ongescheiden afvalstromen is toegenomen. In 2013 was dat verschil 90 kilo per inwoner. Dat komt vooral omdat bij de gemeente Epe ten opzichte van de andere gemeenten veel restafval en grofvuil vrijkomt. Epe zal in 2014 zijn systeem van afvalinzameling wijzigen en dat zal naar verwachting een daling van het restafval tot gevolg hebben.
 

De gemiddelde hoeveelheid restafval en grofvuil per inwoner in 2013. De regionale doelstelling voor 2015 is 150 kilo per inwoner (–).

Samenstelling restafval

Het restafval uit de regio wordt verbrand waarbij energie wordt opgewekt. Een nuttige toepassing dus, maar het behouden van de waardevolle stoffen is beter. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van het restafval niet meer te hergebruiken is. Dat betekent dat driekwart wél herbruikbaar is. De afgelopen jaren is dat al goed gelukt. In de afgelopen vier jaar is bijvoorbeeld al veel kunststof uit het restafval verdwenen. Gft is de grootste herbruikbare fractie in het restafval.
  

De gemiddelde samenstelling van het restafval in herbruikbare materialen en een onbruikbaar deel. In 2013 was 27 procent van het restafval echt onbruikbaar.

 

De verschillen in samenstelling van het restafval tussen gemeenten is niet bijzonder groot. Het verschil zit voornamelijk in de hoeveelheid. De gemeenten Brummen en Zutphen hebben relatief veel gft in het restafval. Voor Zutphen zal dat beeld volgend jaar veranderen, omdat de gemeente vanaf 2014 een nultarief voor gft heeft ingevoerd.
 

De gemiddelde samenstelling van het restafval in de acht gemeenten van Circulus en Berkel Milieu. De getallen in de tabel onder de diagram zijn de aantallen kilo´s, die in de staafdiagram zijn omgezet in percentages.