Jaarverslag 2013 Print

> Resultaten afvalinzameling

Grote toename afvalscheiding

In 2013 is in de regio een grote sprong gemaakt naar de nationale doelstelling voor 2015 dat 65 procent van het afval gescheiden wordt aangeleverd. Het scheidingspercentage nam met vijf procentpunten toe tot ruim 63 procent. Uit huishoudens in de regio komt steeds minder afval, en vooral minder restafval vrij. Het afval dat wel ontstaat, wordt beter apart gehouden voor hergebruik. Denk aan gft, glas, papier of kunststof. 


 

Het deel van het afval dat in de regio gescheiden is aangeleverd. De landelijke doelstelling voor 2015 is 65 procent afvalscheiding.

 

Drie gemeenten hebben het afgelopen jaar al de landelijke doelstelling van het scheidingspercentage voor 2015 gepasseerd, twee gemeenten zijn er zeer dichtbij en drie gemeenten zullen nog een inspanning moeten doen om het doel te halen.


 

Het scheidingspercentage van gemeenten in 2013 afgezet tegen de landelijke doelstelling voor 2015.