Jaarverslag 2013 Print

> Resultaten afvalinzameling

Afval en klimaat

Met het gescheiden houden van afvalstromen herwinnen we niet alleen meer grondstoffen, we leveren ook een bijdrage aan het terugdringen van CO2. Het recyclen van glas verbruikt bijvoorbeeld veel minder energie dan de productie ervan uit nieuwe grondstoffen. Datzelfde geldt bij papier en kunststoffen. Het gft wordt voor een deel vergist. Dat levert groen gas op dat in de plaats van fossiele brandstoffen wordt gebruikt.
 

Vermeden emissies. Doordat papier, glas, textiel, kunststof verpakkingen en gft de afgelopen jaren meer gerecycled in plaats van verbrand worden, is in 2013 vergeleken met 2012 4 procent extra broeikasgassen vermeden. Vooral de toename van ingenomen kunststof verpakkingsmaterialen droeg daaraan bij.


 

De emissies die in 2013 zijn voorkomen doordat vijf afvalstromen gescheiden werden ingezameld en gerecycled in plaats van verbrand met het restafval.