Jaarverslag 2013 Print

> Over Circulus en Berkel Milieu

Het verzorgingsgebied van Circulus en Berkel Milieu bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. De twee organisaties ontzorgen hun klantgemeenten én aandeelhouders op het gebied van afvalbeheer en openbare ruimte. Samen met hun aandeelhouders streven Circulus en Berkel Milieu naar een afvalvrije en duurzame samenleving.

Overheidsbedrijven

Circulus en Berkel Milieu zijn overheidsbedrijven; de gemeenten zijn aandeelhouders. We zijn dus van en werken voor de gemeenten. Ons verzorgingsgebied heeft in totaal 436.000 inwoners. Voor deze inwoners verzorgen wij de inzameling en verwerking van al het huishoudelijk afval. Het gaat daarbij niet alleen om het legen van de grijze, groene en ondergrondse containers, maar ook om het inzamelen en verwerken van onder meer papier, kunststof, glas, chemisch afval, snoeiafval en grof huishoudelijk afval. Daarnaast beheren wij de milieustraten in deze gemeenten, zijn we verantwoordelijk voor de containerexploitatie, verzorgen wij de straat- en kolkenreiniging, en de bestrijding van gladheid en ongedierte.

Winst voor milieu en maatschappij

Financiële winst is geen streven voor Circulus en Berkel Milieu, winst voor milieu en maatschappij is dat wel. Samen met een aantal gemeenten streven Circulus en Berkel Milieu naar een afvalloze maatschappij in 2030: afvalvrij.nl. Want afval past niet in een duurzame samenleving. We helpen burgers daarom hun restafval verder te verminderen en nog beter te scheiden. Preventie leidt tot een zuiniger omgang met grondstoffen; hergebruik zorgt ervoor dat afval weer grondstof wordt. Zo gaan we verspilling van grondstoffen en energie tegen en dragen we bij aan verduurzaming.

Werken met sociale partners

Waar we kringlopen dichter bij huis kunnen sluiten en samen kunnen werken met sociale werkvoorzieningsschappen, nemen we initiatieven. Circulus en Berkel Milieu ondersteunen gemeenten in hun taak om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven door hun in te zetten bij afval- en reinigingstaken. Daarin werken we samen met regionale, sociale partners.