Jaarverslag 2013 Print

< Verzuim en veiligheid

Verzuim

Het ziekteverzuim daalde in 2013 net als vorig jaar licht. Vooral het langdurig verzuim ging naar beneden. Het korte en middellange verzuim stegen juist. Dit is voor een deel te verklaren doordat de medewerkers van Cambio in 2013 voor het eerst in de meting zijn opgenomen. In 2014 zal verder gekeken worden naar de oorzaak van het verzuim. Via benchmarks wordt gezocht naar mogelijkheden voor verbetering. De verzuimbegeleiding bij Cambio is ter hand genomen om die op het niveau van het gehele bedrijf te brengen.

Ziekteverzuim bij Circulus

Ziekteverzuim bij Berkel Milieu

Vitaliteit en gezondheid

De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt boven de 45 jaar en is stijgend; meer dan 40 procent van onze medewerkers is ouder dan 55 jaar. In 2013 zijn we begonnen met de workshop ‘Lekker Fit’ als onderdeel van vitaliteitsmanagement. Vitaliteitsmanagement is een breed programma dat stimuleert tot bewegen, aandacht heeft voor voeding, en medewerkers aanmoedigt na te denken over hun eigen inzetbaarheid. Het onderwerp is daarom ook opgenomen in functioneringsgesprekken. Met vitaliteitsmanagement willen we bereiken dat werknemers vitaal blijven en langer kunnen doorwerken.

Veiligheid

Het aantal ongevallen lag in 2013 iets lager dan een jaar eerder. In 2013 is veiligheid onder verantwoordelijkheid van de directie gebracht: de KAM-functionaris rapporteert direct aan de directie. Ook zijn er per 1 januari 2014 preventiemedewerkers aangesteld die VGW (Veiligheid, welzijn en gezondheid) meldingen verwerken. Sinds 2011 moedigen wij het beter melden van bijna-ongevallen aan. Deze geven namelijk inzicht in wat er in de praktijk gebeurt. Dat helpt om de werkomgeving nog veiliger te maken en echte ongevallen te voorkomen. De meest voorkomende oorzaken van bijna-ongelukken zijn omgevingsfactoren, zoals gladheid en obstakels. Het merendeel van de bijna-ongevallen vindt ‘buiten de poort’ plaats.

Risico’s

Risico’s worden gesignaleerd in de Risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E). Aan de hand van een RI&E wordt een plan gemaakt om deze risico’s aan te pakken. In 2013 is een RI&E uitgevoerd voor de nieuwe locatie in Zutphen en de locatie in Lochem. In Apeldoorn zijn naar aanleiding van de RI&E een aantal wijzigingen voor de toegang van het terrein en de veiligheid doorgevoerd.

 

Het aantal ongevallen en de meldingen van bijna-ongevallen bij Circulus en Berkel Milieu

Kalenderjaar 2010 2011 2012 2013
Ongevallen 4 4 7 6
Bijna-ongevallen 24 40 41 25