Jaarverslag 2013 Print

< Beloning

Cao

Circulus en Berkel Milieu volgen de cao Afval en Milieu Services. In december 2013 is deze opnieuw overeengekomen voor de periode 1 juni 2013 tot en met 1 september 2014. Werknemers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2013 een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. In de vorige cao-periode werden ook loonsverhogingen doorgevoerd, waarvan de laatste op 1 januari 2013, met 1 procent.

Resultaatafhankelijke uitkering

Ieder jaar stellen management en ondernemingsraad gezamenlijke ondernemingsdoelen vast, waar voor onze medewerkers een resultaatafhankelijke uitkering tegenover staat die in de CAO is vastgelegd. Deze doelstellingen zijn in 2013 gehaald, waarna 3 procent van het salaris is uitgekeerd.

Het ging om het nemen van een `kijkje in de keuken´ van Cambio, waar minimaal 85 procent van de medewerkers van Circulus en Berkel Milieu werd verwacht. Die doelstelling werd gerealiseerd en leverde 1,5 procent op. De tweede doelstelling had betrekking op de vermindering van het verbruik van water, gas, brandstof of elektriciteit met 2 procent ten opzichte van 2012. Ook die doelstelling werd gerealiseerd en leverde eveneens 1,5 procent op.