Jaarverslag 2013 Print

> Personalia

Raad van Commissarissen Circulus BV en Berkel Milieu NV

De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: voorzitter stichting Retour, commissaris Luchthaven Teuge.

 

De heer drs. C. de Graaf, lid

Tevens: directeur KGM Consult BV

 

De heer Ir. J. W.J. van den Berg, lid

Tevens: (onafhankelijk) voorzitter beroepscommissie sociaal plan SABIC LImburg.
Nationaliteit Nederlandse
Geboortejaar 1950
Benoemd 1 januari 2014 (aftredend 2018, herbenoembaar)

 

Mevrouw L.M. de Kock, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: lid Raad van Commissarissen Berkel Milieu NV, directeur van mkb-bedrijf op gebied van orthopedie; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

 

De heer J.W.E. Gutteling, lid van de auditcommissie

Tevens directeur/grootaandeelhouder van een advies- en projectontwikkelingsbureau, algemeen bestuurslid van de Stichting Drugsbeleid / Dutch Drugspolicy Foundation, voorzitter Humanitas afdeling Apeldoorn, algemeen bestuurslid Waterschap Veluwe, bestuurslid van internet-communityplatform www.ApeldoornDirect.nl, bedrijfsleider www.StadsAkkers.nl

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, directeur / grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau, directeur / grootaandeelhouder van Participatiemaatschappij Select Investment, bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

Directie

De heer H.G. Knip, algemeen directeur Circulus B.V. en Berkel Milieu N.V. en statutair directeur

 

De heer H. Vervoorn,  directeur publieke sector