Jaarverslag 2013 Print

> Energie en Wagenpark

Milieudruk

Ons streven is met onze activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten. We proberen het energieverbruik te verminderen en te verduurzamen. Toch blijft er energie nodig voor het inzamelen, sorteren en bewerken afval. Op de kantoren is aardgas en elektriciteit nodig en het afvaltransport kan niet zonder brandstof. In 2013 nam het verbruik van transportbrandstoffen af. Door de invoering van Diftar in meerdere gemeenten was minder transport nodig.

Verbruik van water en energie door Circulus en Berkel Milieu

Milieu-indicator eenheid       2011   2012  2013 
Waterverbruik m3 5.494 5.632 5.326
Elektriciteitsverbruik kWh 547.912 535.268 538.792
Gasverbruik m3 139.101 174.356 152.222
Transportbrandstoffen (excl. aardgas) liter 1.148.205 1.143.842 1.110.559
Afval afgevoerd uit werkplaats kg 7.037 7.860 7.260

 

CO2-emissies Circulus en Berkel Milieu in 2013

 

 

CO2-emissies Circulus en Berkel Milieu in 2013 die zijn voorkomen

De CO2-emissies die in 2013 zijn voorkomen doordat vijf afvalstromen gescheiden werden ingezameld en gerecycled in plaats van verbrand (groen), tegenover de CO2-emissies die Berkel Milieu als totaal in 2011 heeft veroorzaakt (donkerrood). 

Wagenparkbeheer en werkplaats

Alle voertuigen van Circulus en Berkel Milieu worden beheerd door de afdeling Wagenparkbeheer. Zij verzorgt de in- en verkoop van het materieel en het onderhoud ervan. In de werkplaats worden ook reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd voor externe klanten. We streven daarbij naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid tegen acceptabele kosten en een zo laag mogelijke milieudruk. Daarnaast worden er 49 voertuigen van de veiligheidsregio Oost (brandweer) gekeurd in onze werkplaats. In 2012 is de werkplaats verbouwd en opnieuw ingericht. Het aantal voertuigen in onderhoud bij Wagenparkbeheer bedroeg in 2011 in totaal 335, in 2012 waren dat er 350, en in 2013 358.

Voertuigen

Nieuwe inzamelmethoden vragen om andere inzameltechnieken, waardoor ook ons wagenpark steeds in ontwikkeling is. We streven naar flexibele inzet, geschiktheid en een lage milieudruk van ons materieel. In juni 2013 is een aanbesteding voor de levering van zware voertuigen afgerond. Met de nieuwe leveranciers is voor de levering van chassis en opbouw een contract gesloten voor twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging met twee keer een jaar. Daarnaast is de eerste elektrische personenauto in ons bedrijf in gebruik genomen. Het totale wagenpark heeft een omvang van 142 voertuigen.

Wagenpark van Circulus en Berkel Milieu in 2013 naar uitstootklasse

Milieunorm

Aantal
Euro 2  1
Euro 3  4
Euro 3 met roetfilter  8
Euro 4  2
Euro 5 22
EEV 33
CNG  8
Elektrisch  6
Overige  58