Jaarverslag 2013 Print

> Van sociaal naar regulier werk

Visie en strategie

Sociale arbeid

Alle medewerkers van Circulus en Berkel Milieu zijn zich iedere dag bewust van de maatschappelijke taak die ze hebben en het verschil dat ze kunnen maken voor de samenleving in de regio. Naast de taken in het afvalbeheer en in de openbare ruimte, lenen veel werkzaamheden zich voor het realiseren van werkervaringsplaatsen. Zo creëren we kansen voor ‘sociale arbeid’. We maken daarbij gebruik van de lokale kracht. Ons doel? Zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door laten stromen naar regulier werk.

Personeelsbestand

In 2012 creëerden Circulus en Berkel Milieu 128 werkposities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toen spraken we al de mogelijkheid uit om dat aantal binnen een aantal jaren door te laten groeien tot 500. We zijn goed op weg: de afgelopen twee jaar heeft er een forse stijging plaatsgevonden. Dit is mede tot stand gekomen door de overname van Cambio. In 2014 worden ook de mensen van Delta, die het zwarte kratje met glas, metalen, e-goed en drankenkartons aan huis in Zutphen ophalen, gedetacheerd bij Berkel Milieu en komen de mensen van de buitendienst van de gemeente Lochem erbij.

Leerwerkbedrijf

Circulus is al ruim tien jaar een erkend leerbedrijf. Zo hebben we een leerwerktraject met baangarantie opgezet voor schoolverlaters van technische opleidingen. Sinds enkele jaren biedt de afdeling Wagenparkbeheer ook meeloop- en snuffelstages aan. Circulus vindt het een goede manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook Cambio is erkend als leerbedrijf. Het buurtbeheerbedrijf heeft vier verschillende vormen van leerplekken: de brugbaanconstructie, stageplekken, het BBL-traject en activering.

Sociale partners

Cambio

Per 1 januari 2013 is buurtbeheerbedrijf Cambio onderdeel van Circulus geworden. Cambio heeft zijn activiteiten onder de eigen naam voortgezet. Daarnaast is de veegdienst van Circulus bij Cambio ondergebracht. De samenwerking is het afgelopen jaar goed verlopen.

Samenwerking

Circulus en Berkel Milieu werken al jaren samen met een aantal sociale partners: Delta in Zutphen, Sallcon in Deventer, Stilema in Vaassen en Felua in Apeldoorn. De samenwerking vindt vooral plaats op de gebieden als inzameling van glas, metalen, e-goed en drankenkartons, handmatige reiniging, gladheidsbestrijding, bewonersparticipatie en het leveren van beladers.

Bewonersparticipatie

We willen bewoners betrekken bij de zorg voor de lokale omgeving. Als bewoners bewust worden van het feit dat ze met een relatief kleine inzet veel kunnen betekenen voor een schone buurt, zijn wij ervan overtuigd dat een grote stap kan worden gemaakt in het realiseren van een schone en veilige gemeente. De Deventer Schoonfamilie van Cambio is een goed voorbeeld hiervan. Een zelfde soort formule zetten we in de nabije toekomst in Lochem in. Een ander voorbeeld van bewonersparticipatie is het in 2013 gestarte project Apeldoorn is Rein. Met dit project willen de gemeente Apeldoorn, de woningbouwcorporaties en Circulus inwoners enthousiasmeren en meer betrekken bij het opruimen en schoonhouden van de eigen omgeving.

Projecten

Cleanteams

Cambio en Circulus bieden mensen met een lastige persoonlijke situatie de mogelijkheid om arbeid te verrichten waarbij tegelijk hulpverlening actief is. Voor mensen met een verslavingsproblematiek bestaan in Deventer en Apeldoorn sinds 2013 zogeheten ‘Cleanteams’. Deze groepen houden bepaalde straten en terreinen schoon van zwerfafval. De werkwijze lijkt nu al succesvol: er zijn minder recidieven.

Dagbesteding

Mensen met een ‘dubbeldiagnose’, die naast een verslaving ook te kampen hebben met een psych(iatr)ische beperking, zijn gebaat bij een meer beschermde werkplek. Bij Cambio kunnen zij terecht in de zogenoemde recyclestraat, waar ze fietsen demonteren en onderdelen voor hergebruik selecteren en klaarleggen. Voor veelplegers is een ander speciaal team dat in het buitengebied van Deventer met uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving. De ervaring leert dat het werk beide doelgroepen een stabiele basis biedt van waaruit ze hun persoonlijke problemen kunnen aanpakken.

In de openbare ruimte

Projecten op het gebied van de openbare ruimte zijn:

 

Het straatvegersproject in Apeldoorn: het handmatig vegen van de binnenstad vergroot de betrokkenheid van winkeliers en het winkelend publiek.