Jaarverslag 2013 Print

>Voorwoord

 

2013: grote stappen voorwaarts

 

Onze ambitie om maatschappelijke meerwaarde toe te voegen aan de regio, is in 2013 verder verwezenlijkt: de hoeveelheid restafval is fors verminderd, het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat we van werk hebben voorzien is sterk gestegen en het beheer van de openbare ruimte hebben we breder kunnen invullen.

Steeds weer wordt duidelijk dat onze kracht zit in het verbinden van partijen om samen meer te bereiken. Deze kracht zullen we ook de komende jaren inzetten om onze gemeenten te helpen een duurzame leefomgeving te realiseren.

Vier van onze aandeelhoudende gemeenten voerden in 2013 grote beleidsveranderingen door in het afvalbeheer. De uitvoering van deze projecten is bijzonder goed verlopen. Daar zijn we trots op. Al met al is het een heel complexe operatie geweest die in alle lagen van de onderneming gevoeld werd. En niet voor niets: de nieuwe systemen laten mooie resultaten zien. Zo is de doelstelling van 150 kilo restafval per inwoner per jaar in 2015 nu al gehaald. Daarmee liggen de gemeenten prachtig op koers richting de afvalloze maatschappij die we voor ogen hebben.

Fusie

Uiteraard heeft 2013 ook in het teken gestaan van de fusie. In 2014 gaan Circulus en Berkel Milieu  samen in een nieuwe organisatie. Om de slagkracht in de toekomst te vergroten zijn er een aantal organisatiewijzigingen doorgevoerd. Onze uitgangspunten blijven ook in de nieuwe organisatie onverkort bestaan: we leveren kwaliteit, we zijn sociaal nauw betrokken en we werken aan een duurzame en afvalloze samenleving.

Sociale participatie

Cambio is in 2013 formeel onderdeel van Circulus geworden. Daarmee voegden we 44 gespecialiseerde werknemers aan onze organisatie toe. Samen maken we een verschil in de openbare ruimte, waarin ook bewonersparticipatie en activering een steeds nadrukkelijkere rol spelen. Verschillende werkzaamheden in de leefomgeving zijn uitermate geschikt voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere uitkeringsgerechtigden. Afgelopen jaar hebben we daarmee verschillende én succesvolle proeven uitgevoerd. We dragen op deze manier bij aan het maatschappelijk beleid van onze gemeenten, helpen mensen met een nuttige dagbesteding en zorgen ervoor dat we kunnen leven en werken in een schone omgeving.

Buitendienst Lochem

Een hoogtepunt was het besluit van de gemeenteraad van Lochem om de buitendienst per 2014 over te dragen aan Berkel Milieu. Wij kunnen daardoor onze taken in de openbare ruimte fors uitbreiden. Ook hier richten we onze pijlen op activering en participatie.

Toekomst

Waar we jaren terug als afvalinzamelaar in de regio bekendstonden en later als grondstoffenbedrijf, zijn we nu gegroeid naar een duurzaam dienstenbedrijf op het gebied van milieu en sociale duurzaamheid. Onze focus ligt niet meer alleen op kwalitatief hoogstaande uitvoering, maar ook op de volledige ontzorging van onze gemeenten.

Henk Knip, algemeen directeur Circulus en Berkel Milieu