Jaarverslag 2013 Print

> Projectmanagement

Pilot drankenkartons

Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer en Zutphen namen afgelopen jaar deel aan een pilot drankenkartons. Een half jaar lang werd de gescheiden inzameling van deze stroom gemonitord. De uitkomsten van de pilot – waaraan in totaal 36 Nederlandse gemeenten deelnamen – vormen de basis voor het besluit op de vraag of er een inzamelsysteem voor drankpakken zal komen.

Voedselverspilling

De FoodBattles die we in 2012 organiseerden, zijn begin 2013 geëvalueerd in opdracht van Agentschap NL en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geconcludeerd is dat de FoodBattle een goed middel is om de consument een positief, praktisch duwtje in de rug te geven om minder voedsel te verspillen, maar dat met name jonge gezinnen er onvoldoende mee worden bereikt. Positief en leerzaam was de samenwerking met de supermarkten Albert Heijn en Jumbo, waar de acties hun start beleefden. Het verheugt ons dat het thema voedselverspilling ook een thema is geworden in de landelijke politiek en dat andere partijen dit thema én de FoodBattles overgenomen hebben.

BEST-tas

Een nieuw initiatief waarvan de voorbereiding in 2013 plaatsvond, is een inzamelproef met de BEST (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel)-tas in vier van onze gemeenten. Voor deelname aan de proef in 2014 worden duizend aansluitingen per gemeente benaderd. In samenwerking met een sociaal werkvoorzieningsschap kunnen inwoners uit Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer en Zutphen boeken, elektronica, speelgoed en textiel in één zak aan huis laten ophalen. De proef moet leiden tot nieuwe inzichten. In 2014 willen we samen met sociale werkvoorzieningsschappen regionale sorteercentra opzetten. Daarmee hopen we veertig arbeidsplaatsen te creëren.

Cleanwise

Afval scheiden op de basisschool. In Deventer blijkt het een succesvol project. De belangstelling is groot voor het in nauwe samenwerking met Cambio gestarte project Cleanwise. 28 van de 45 basisscholen doen mee. De scholen zijn opgenomen in de reguliere inzamelroutes en scheiden glas, zuivel- en sappakken, papier en karton en kunststof verpakkingsafval. In opdracht van Circulus helpt Natuur- en milieueducatiecentrum De Ulebelt de scholen met invoering en verzorgt een aantal lessen op de scholen.


Wethouder Jos Pierey introduceert afvalscheiding op de Cees Wilkeshuisschool.