Jaarverslag 2013 Print

> Kwaliteitsbeleid

ISO 9001

Continue verbetering van het bedrijfssysteem en een transparante en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering; daar staat het ISO 9001-certificaat voor. We zijn dan ook trots dat beide bedrijven ISO 9001-gecertificeerd zijn. Dat laat zien dat we voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Berkel Milieu en Circulus werden in 2013 bedrijfsbreed gehercertificeerd. Daarnaast is er ook gewerkt aan één kwaliteitshandboek voor beide bedrijven. Dit zal in 2014 afgerond worden.

Routeoptimalisatie

De basis van onze dienstverlening is het leveren van kwalitatief hoogstaande diensten. In de logistiek moet de dienstverlening continu worden bijgesteld door veranderende omstandigheden. Het optimaliseren van routes is bijvoorbeeld een vereiste om de service op peil te houden en de kosten te minimaliseren. In 2013 is ervaring opgedaan met een nieuw routeoptimalisatiepakket, nieuwe boordcomputers en geavanceerde navigatie. De routekennis is daarmee gecentraliseerd.

Duurzaam inkopen

In lijn met het overheidsbeleid en ons eigen inkoopbeleid streven we ernaar 100 procent duurzaam in te kopen. Grote opdrachten worden Europees aanbesteed. We voldoen daarbij uiteraard aan de Europese aanbestedingsregels en besteden Europees aan boven de daarvoor gestelde richtlijnen. De criteria daarvoor schrijven we zelf, waarna een juridische toetsing volgt.

Overleg met klantgemeenten

Met onze klantgemeenten bespreken we in een regionaal overleg de bovengemeentelijke zaken. Daarnaast voeren we maandelijks een beleids- en een afstemmingsoverleg met onze gemeenten afzonderlijk.

Klanttevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2013 is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek onder bewoners van de acht gemeenten. De 2.400 respondenten konden de vragenlijst via internet invullen. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden in het voorjaar van 2014 met de gemeenten besproken. In het klanttevredenheidsonderzoek is de vraag opgenomen of de respondent deel wilde nemen aan het digitale klantenpanel. Dit leverde een groep op van maar liefst 503 deelnemers. Op welke wijze het panel kan worden ingezet, wordt in het voorjaar van 2014 duidelijk.

Berkel Milieu, afvalbak legen

Een van de onderdelen van het klanttevredenheidsonderzoek gaat over de ophaalfrequentie van restafval. In steeds meer gemeenten wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers.