Jaarverslag 2013 Print

>Communicatie

Beleidsplan

Het communicatiebeleidsplan 2012-2016 beschrijft de communicatiedoelstellingen en aanpak om te komen tot een afvalvrije en duurzame maatschappij. Het gaat daarbij om het informeren van burgers over de afvalketen, het stimuleren van interactie en participatie en het verder ontwikkelen van educatie. Uiteindelijk doel is het bieden van praktische handvatten om afvalscheiding in huishoudens verder te verbeteren en de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving te vergroten.

Huisstijl

De communicatieafdeling heeft de naamswijziging voorbereid en de nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Websites

In het najaar van 2013 is onderzoek verricht naar het gebruik van de websites www.circulus.nl, www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl. Daaruit blijkt dat de websites gezamenlijk zo’n 40.000 unieke bezoekers per kwartaal trekken. Een sterke toename is te zien bij gebruikers van mobiele platforms. De resultaten worden verwerkt in de nieuw te ontwikkelen website. We verwachten dat de nieuwe website, inclusief een gemoderniseerd digitaal loket, in het najaar van 2014 live gaat.

Afvalkalender

De gemeenten kiezen zelf hoe de informatie over inzameldata aan hun inwoners wordt gepresenteerd: digitaal en/of via papier. Een aantal gemeenten kozen uit oogpunt van kosten- en papierbesparing alleen voor de digitale versie. De papieren afvalkalenders zijn bedrukt met bio-inkt op 100 procent gerecycled papier. De kalender bevat niet alleen informatie over de inzameldata van 2014, maar ook over hoe afvalscheiding en -inzameling is georganiseerd. De verspreiding van de kalender is in handen geweest van SB Post, een recent opgericht samenwerkingsverband van diverse sociale werkvoorzieningsschappen.

Afvalvrij App

Eind 2013 is de Afvalvrij App geïntroduceerd voor de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Lochem en Zutphen. We voorzien daarmee in een snelgroeiende behoefte van bewoners. Via de app is onder meer te zien op welke dag Circulus en Berkel Milieu langskomen om containers te legen of grondstoffen in te zamelen. In 2014 volgen verbeteringen en nieuwe releases, mede naar aanleiding van opmerkingen en wensen van gebruikers.

Print en film

In de huis-aan-huisbladen en regionale kranten zijn vier advertentiepagina’s verschenen met deels een gelijke boodschap en deels een redactionele inhoud die was afgestemd op de specifieke situatie van de gemeente. In de algemene boodschap lag het accent op concrete handvatten en een positieve benadering hoe afval nog beter gescheiden kan worden. Verder is in het najaar een start gemaakt met een serie filmpjes, waarin de vraag wat er met afval gebeurt centraal staat. De filmpjes worden op ons eigen YouTube-kanaal geplaatst.

Relatiemagazine

Om onze gemeenten op de hoogte te houden van duurzaam afvalbeheer en onze activiteiten daarin, brachten we in 2013 ons relatiemagazine Herwinnen vier keer uit. Omdat wij zo veel mogelijk papierloos willen werken, verdwijnt Herwinnen in gedrukte vorm. Vanaf 2014 produceren we een online nieuwsbrief.

Regionale compostdag

Circulus en Berkel Milieu en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer en Doesburg organiseerden ook in 2013 een regionale compostdag. Hiermee worden inwoners bedankt voor het scheiden van hun gft door het uitdelen van gratis compost. Tal van verenigingen, scholen, sociale werkvoorzieningen en re-integratiebedrijven werkten mee aan de uitvoering van de dag. In korte tijd werden zo’n 65.000 zakken compost aan inwoners uitgereikt.

 

Compostactie in Doesburg

Inzamelacties vuurwerkafval

In Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben vuurwerkafval-inzamelacties plaatsgevonden die zijn begeleid door Circulus of Berkel Milieu. De acties hebben een verschillende opzet, waarbij in Deventer en Zutphen vooral het sociale aspect wordt benadrukt (samen met de buurt de rommel opruimen) en in Apeldoorn het educatieve aspect (jongeren kunnen er iets mee verdienen). In alle gemeenten waren de acties succesvol: de belangstelling van bewoners is groot.