Jaarverslag 2013 Print

> Advies en ondersteuning

Meedenken

Meedenken met onze gemeenten en adviezen geven voor het verder verbeteren van de inzameling van deelstromen. Dat heeft onze prioriteit. Als we systemen veranderen, dan moet dat niet alleen voor vermindering van restafval zorgen. Het moet ook bijdragen aan het behoud van grondstoffen en de kosten beter beheersbaar maken.

Ondersteunen

We geven gemeenten ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid. Ook evalueren we voor gemeenten of met het gevoerde beleid de doelstellingen zijn gehaald, zoals in 2013 in Deventer en Doesburg. De gemeenteraad van Epe heeft het afvalbeleidsplan aan het einde van het jaar aangenomen. De driewekelijkse inzameling wordt in 2014 ingevoerd. Daarnaast ondersteunden we het afgelopen jaar enkele gemeenten met kleinere wijzigingen of voerden we inzamelproeven uit met onder meer kunststof en drankenkartons.

In Deventer worden drankenkartons door burgers aangeleverd in een eigen inzamelmiddel, veelal is dat een krat of doos. Deventer was één van de vier gemeenten uit het verzorgingsgebied van Circulus en Berkel Milieu die meedeed aan het landelijke onderzoek in 2013 naar de meest optimale inzamelmethode voor drankenkartons.