Jaarverslag 2013 Print


Wat gebeurt er met het kunststof verpakkingsafval na inzameling?
Een informatief filmpje van Circulus, gemaakt door Mediashot.

 > 2013: grote stappen voorwaarts

Door Henk Knip, algemeen directeur
 

Onze ambitie om maatschappelijke meerwaarde toe te voegen aan de regio, is in 2013 verder verwezenlijkt: de hoeveelheid restafval is fors verminderd, het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat we van werk hebben voorzien is sterk gestegen en het beheer van de openbare ruimte hebben we breder kunnen invullen. Steeds weer wordt duidelijk dat onze kracht zit in het verbinden van partijen om samen meer te bereiken. Deze kracht zullen we ook de komende jaren inzetten om onze gemeenten in de regio op de gebieden ‘sociaal’ en ‘milieu’ te versterken.

Lees verder

Profiel

438.430 inwoners als klant

 

8 gemeenten als aandeelhouder 

 

Resultaat werkgelegenheid

249 medewerkers in vaste dienst (+32%)

 

161 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk (+21%)

 

Inzameling resultaten

10% minder afval en reststromen

 

63% van het afval gescheiden aangeboden